вторник, 11 март 2008 г.

Совите не са това, което са...

Совоподобните (Strigiformes) са разред изключително нощни птици, най-едър е Бухалът, който достига няколко килограма тегло. Оперението е с маскировъчен цвят. Разделят се основно на две групи, козодои и сови. Имат изключително добро зрение и слух, някои видове са развили примитивни форми на ехолокация, подобно на прилепите. Зрението е бинокулярно, вратните прешлени са силно подвижни и осигуряват 360° зрителен обхват, без да се променя положението на тялото. При Сововите и Забулените сови ушните отвори на черепа са разположени асиметрично, което помага за по-доброто определяне на посоката на шума.

Няма коментари: